Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Sani

Οικοσύστημα

Το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο Sani (Sani Environmental Observatory – SEO) βρίσκεται σε μεγάλης ηλικίας, παραθαλάσσιο δασικό οικοσύστημα Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis L.) στη χερσόνησο της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Αποτελεί μέρος του δασοκτήματος Σταυρονικήτα, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 300 ha δασικών εκτάσεων, καθώς και θαμνώνες, αγρούς και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Η λειτουργία του παρατηρητηρίου ξεκίνησε το 2008, με στόχο τον προσδιορισμό του ισοζυγίου άνθρακα και νερού αυτού του τυπικού παραθαλάσσιου Μεσογειακού, χαμηλού υψομέτρου, οικοσυστήματος, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Οι εντεινόμενες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας και οι συσχετιζόμενες εξάρσεις προσβολών από έντομα και παθογόνα επαπειλούν τα οικοσυστήματα αυτά, παρά τη γενικότερη προσαρμογή τους στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου. Συνεπώς, η σε βάθος κατανόηση της απόκρισης της αύξησης και των οικοφυσιολογικών λειτουργιών τους στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε το δυναμικό προσαρμογής των οικοσυστημάτων αυτών στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, το παρατηρητήριο μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό των αποθηκών και ροών άνθρακα και της συνεισφοράς του υπό μελέτη φυσικού, μεγάλης ηλικίας, δάσους στην αποθήκευση άνθρακα και, συνεπώς, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Εργαστήριο Δασικής Οικοφυσιολογίας) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, με την υποστήριξη του ομίλου Sani Resort, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω δασικής έκτασης, συνιστώντας ένα παράδειγμα πολύ καλής συνεργασίας ανάμεσα στην έρευνα και τον ιδιωτικό τομέα.

Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη την ιδιαίτερη τουριστική και αισθητική αξία της περιοχής όπου λειτουργεί το παρατηρητήριο, κοντά στη θάλασσα και σε υγριοβιότοπο, το SEO στοχεύει επίσης στον προγραμματισμό δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών με την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τα πολλαπλά οφέλη και τις υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο Μεσογειακό οικοσύστημα.